Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Vårdcentral i Landskrona

Vi finns för dig och din familj både för fysiska besök och digitalt via vår webbtjänst och app HMC Online. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill guida dig till hållbara levnadsvanor.  

Megafon

NYHET - Den 1 november 2024 kommer vi flytta in i helt nybyggda lokaler på Frögatan 16 i Landskrona. Mer info kommer när det närmar sig.

Läkemedelsgenomgång

Det finns två typer av systematiska genomgångar av dina läkemedel.

Basal läkemedelsgenomgång

En basal läkemedelsgenomgången utförs enligt en strukturerad och systematisk modell för analys, uppföljning och omprövning av vilka läkemedel du behöver, vilka som är lämpliga för just dig och hur de samverkar med andra läkemedel.
– Denna genomgång genomför din allmänspecialist i anslutning till ett ordinarie besök till oss på vårdcentralen. Enligt Skånemodellen ska den genomföras på alla personer > 65 år som använder läkemedel.

Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång

Den tvärprofessionella läkemedelsgenomgången är en fördjupad genomgång av geriatriker – äldreläkare som även den utförs enligt en strukturerad och systematisk modell för analys, uppföljning och omprövning av vilka läkemedel du behöver, vilka som är lämpliga för just dig och hur de samverkar med andra läkemedel.
– Alla patienter anslutna till HMC Seniorhälsa och inskrivna på vårt mobila vårdteam erbjuds en tvärprofessionell läkemedelsgenomgång årligen.