Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Gör ditt vårdval

Som medborgare i Sverige får fritt välja din egen vårdcentral, BVC för dina barn och barnmorskemottagning om du är gravid.

Den mottagning du aktivt väljer verkar genom vårdavtal med Region Skåne och bär ansvar för den vård du eller ditt barn behöver på primärvårdsnivå. Mottagningen har ett kostnadsansvar för den vård du söker de prover och utredningar som ordineras liksom förskrivna recept. Vårdersättning från Region Skåne utgår för ansvaret, inte per insats.

Ditt aktiva val är därför viktigt.
– Välj HMC redan idag så finns vi för dig när du behöver oss!