Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Vårdcentral i Bjärred

Vi finns för dig och din familj både för fysiska besök och digitalt via vår webbtjänst och app HMC Online. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill guida dig till hållbara levnadsvanor.  

Öronläkare

På HMC i Landskrona erbjuder vi på uppdrag av Region Skåne en öron- näsa- halsmottagning för patienter listade på någon av våra vårdcentraler. Det är vår specialist i allmänmedicin, dr Henrik Erkenfeldt som ansvarar för mottagningen. Henrik är förutom specialist i allmänmedicin även Öron-Näsa-Halsspecialist och narkosläkare.

Vår öronläkare utför

  • yrselutredningar
  • operation av hud- och slemhinneförändringar i området kring huvud och hals
  • rörsättning på vuxna som har problem med sina trumhinnor
  • bedömning och utreder av förändringar i svalg och stämband

I mån av tid utför vi även allmänna ÖNH-bedömningar. Vår ÖNH-specialist är även konsult och stöd till våra allmänläkare.

Remiss - tidsbokning

Du bokar inte själv tid till ÖNH-mottagningen utan det är din allmänläkare som remitterar dig till vår öron- näsa- halsmottagning.

Välkommen!