Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Vårdcentral i Bjärred

Vi finns för dig och din familj både för fysiska besök och digitalt via vår webbtjänst och app HMC Online. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill guida dig till hållbara levnadsvanor.  

Fatigue Management Grupp

En kurs för dig som upplever att den dagliga tröttheten har negativ eller hindrande inverkan på förmågan och aktiviteterna i vardagen. Riktar sig till personer som har fatigue pga tex MS, postcancer, postcovid, kronisk värk, utmattningssyndrom, ME, neurologiska sjukdomar, smärtproblematik mm.

MÅL
Att lära sig hur man ska hantera sin energi och på så sätt reducera trötthet. Att lära sig hantera sin energi så att man kan göra de aktiviteter som är viktigast och mest betydelsefulla. 

UPPLÄGG
Kursen omfattar ett kurstillfälle per vecka under 6 veckor. Varje kurstillfälle omfattar ca 2 timmar med paus.

1 – Vikten av att vila

2 – Kommunikation och kroppens mekanik

3 – Arbetsmiljö (hemma och på arbetet)

4 – Prioriteringar och normer

5 – Balans i vardagens aktiviteter

6 – Kursutvärdering och fortsatt planering

ANMÄLAN
Ta kontakt med arbetsterapeut Jeanette på i HMC Landskrona alternativt med Caroline på HMC i Lomma/Bjärred för att få reda på mer information och om kursen passar dig. Du kan också kontakta oss via 1177.

Kostnad 200 kr/ besök. Högkostnadsskydd gäller.