Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Vårdcentral i Bjärred

Vi finns för dig och din familj både för fysiska besök och digitalt via vår webbtjänst och app HMC Online. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill guida dig till hållbara levnadsvanor.  

Hos fysioterapeut

Till fysioterapeut - sjukgymnast kommer du efter bedömning av läkare, sjuksköterska eller genom en egen bokning via HMC online.
På HMC har vi ett nära samarbete med varandra. Det innebär att vi fysioterapeuter samarbetar tätt tillsammans med arbetsterapeuter, sjuksköterskor, läkare och psykologer. Ofta hämtar vi direkt de kollegor vi behöver för att tillsammans med dig bilda en bättre helhetsbild av det du söker oss för. Ett trevligt arbetssätt utan väntan och remisser – vi kallar detta interdisciplinärt samarbete.

För dig med besvär i leder och muskler

Vi fysioterapeuter arbetar såväl hälsofrämjande, som sjukdomsförebyggande och för att optimera din kropps rörelse- och funktionsförmåga. Vi erbjuder individuell behandling och rehabilitering.
HMC´s fysioterapeuter har bland annat utbildning och arbetar enligt OMI (Orthopaedic Medicine International), Mulligan, McKenzie-metoden och vi arbetar med idrottsmedicin. Vi erbjuder kompletterande behandling med t.ex. stötvåg, ledmobilisering/manipulation, akupunktur, injektioner mm. 

Behandlingsmetoder

 • OMI – ortopedisk medicin. Orthopaedic Medicine International
 • Mulligan
 • McKenzie-metoden
 • Idrottsmedicin
 • Stötvågsbehandling
 • Ledmobilisering och manipulation
 • Akupunktur
 • Injektioner
 • Basal Kroppskännedom
 • Mindfulness
 • Mediyoga 

Vi tar även hand om

 • Preoperativ och postoperativ träning/rehabilitering
 • Yrsel
 • FAR – Fysisk Aktivitet på Recept
 • Stressrelaterad ohälsa, psykisk ohälsa och långvarig smärta.