Landskrona
UppSkrolla upp

Företagshälsa – Löddeköpinge

Megafon

Öppettider i sommar
Som brukligt håller vi stängt v 29-31. Vid akuta företagshälsovårdsfrågor, ex förstadagsintyg, nås vi under den perioden på 0418-48 20 60. I övrigt har vi öppet precis som vanligt. Alla vi på HMC Företagshälsa önskar er en härlig sommar med gott om återhämtning! Trevlig sommar

Första hjälpen med Hjärt-Lung-Räddning – HLR

Välkomna att anmäla er till vår öppna utbildning i HLR den 11 maj 2023 på vår enhet i Arlöv.
Ni anmäler er via telefon 040-53 66 60 eller info@halsomedicinsktcenter.se

Första hjälpen med Hjärt-Lung-Räddning – HLR
Utbildning med teori och praktiska övningar, 4 timmar

Enligt föreskriften ”Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7” från Arbetsmiljöverket ska på varje arbetsställe finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som
behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Vi utbildar er gärna i Första hjälpen L-ABC och Hjärt- lugn räddning HLR och krisstöd precis som föreskriften rekommenderar.
Mål med utbildningen:

  • Kunna utföra livräddning enligt HLR
  • Kunna bedöma den skadades eller sjukes tillstånd efter en olycka eller ett hastigt insjuknande
  • Kunna göra livräddande insatser om det behövs, och ta hand om den drabbade på bästa sätt tills ambulanspersonal anländer
  • Kunna bedöma psykiska reaktioner/omhändertagande

Utbildning i Hjärt-Lung-Räddning – HLR
Utbildning med teori och praktiska övningar, 2 timmar

Mål med utbildningen:

  • Att kunna rädda personer som fått hjärtstopp.
  • Att kunna använda en hjärtstartare (defibrillator).
  • Att kunna rädda en person med luftvägsstopp.

Övningar i HLR görs samtidigt av hela gruppen på små dockor.

”Det borde vara lika självklart att lära sig hjärt-lungräddning som att lära sig simma. Du lär dig simma för att rädda ditt eget liv. Om du kan hjärt-lungräddning så kan du också rädda andras liv.”