Landskrona
UppSkrolla upp

Företagshälsa – Löddeköpinge

Megafon

Vi bjuder in er till frukostmöte i våra lokaler i Löddeköpinge den 14/6.

Vi vill berätta mer om:

Att hänga med de nya arbetsmiljöföreskrifterna från 2025
Hälsoundersökningar som en del av SAM
Förstadagsintyg och arbetsmiljö inriktad rehabilitering. 

Plats: HMC- Företagshälsan, Center syd, Marknadsvägen 7, 246 42 Löddeköpinge, “Inne på centersyd mitt emot Ica Maxi”.
Datum: 11/6, 08:00 till 08:45
Kapacitet: 30 personer, först till kvarn

Vi bjuder på: Frallor, frukt, kaffe och te. 
Till anmälan: https://forms.gle/4qn1KNvms9UEPR2t6

Tfn: 0418-250 70, info@hmcforetagshalsa.se

BAM - Bättre arbetsmiljö

En bättre arbetsmiljö är också mer lönsam

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar. Detta arbete är bra på flera sätt – för alla som jobbar hos er, för företagskulturen och för lönsamheten. Vill du göra ert arbete med arbetsmiljön ännu bättre? Se då till att chef och skyddsombud jobbar med frågorna tillsammans. En bra start är att gå utbildningen BAM – Bättre arbetsmiljö ihop.

Anmäl dig och dina kollegor till vår utbildning i Bättre Arbetsmiljö. Nu kan ni dessutom få ersättning från AFA Försäkring för upp till 70% av kostnaden när ni går en arbetsmiljöutbildning, vi är godkända utbildningsanordnare. 

Nästa tredagarskurs hålls den 3, 10 och 17 oktober i Landskrona.

Vem kan gå BAM?

Chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som hanterar arbetsmiljöfrågor.

Varför gå BAM?

Arbetsgivaren har ansvaret att se till att arbetsmiljön är god och vid behov förbättra den. Genom att tillägna er kunskap och metoder kan ni enkelt och framgångsrikt jobba med både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. På köpet förbättrar ni trivseln.

Syfte med utbildningen

Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen. Utbildningen är tre dagar lång och vi ses fysiskt i våra lokaler.

Innehåll och mål

Dag 1
•        Förstå hur samverkan fungerar.
•        Få kunskap om vilka lagar, regler, avtal och föreskrifter som rör arbetsmiljö.
•        Få kunskap om roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet.
•        Få kunskap om grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Dag 2
•        Förstå vad som bidrar till en bra arbetsmiljö.
•        Förstå vad som är negativt för arbetsmiljön.
•        Förstå hur risker i arbetsmiljön kan förebyggas.

Dag 3
•        Förstå hur arbetsmiljöns och verksamhetens utveckling hänger ihop
•        Förstå hur människor, grupper och organisationer kan påverkas av förändringar i verksamheten
•        Veta när förändringar i verksamheten ska riskbedömas, vilka som ska ges möjlighet att vara med och vilka krav det finns på dokumentation
•        Kunna göra en handlingsplan.

De här dagarna ser vi verkligen fram emot, dela dem med oss!

Kontakta oss för mer info via mail på info@hmcforetagshalsa.se eller ring oss på 040-53 66 60 resp 0418-250 70.