Landskrona
UppSkrolla upp

Företagshälsa – Löddeköpinge

Megafon

Öppettider i sommar
Som brukligt håller vi stängt v 29-31. Vid akuta företagshälsovårdsfrågor, ex förstadagsintyg, nås vi under den perioden på 0418-48 20 60. I övrigt har vi öppet precis som vanligt. Alla vi på HMC Företagshälsa önskar er en härlig sommar med gott om återhämtning! Trevlig sommar

Arbetsmiljöutbildning

En bättre arbetsmiljö är också mer lönsam

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar. Detta arbete är bra på flera sätt – för alla som jobbar hos er, för företagskulturen och för lönsamheten. Vill du göra ert arbete med arbetsmiljön ännu bättre?

Astma- och allergiframkallande ämnen (Härdplaster)
Arbetar du i ett arbete där du kan exponeras för kemikalier som är märkta med H317 eller H334, såsom isocyanater, epoxiplastkomponenter, organiska syraanhydrider m.m? Då finns det krav på utbildning enligt AFS 2011:19. Från 2020 är det även nya skärpta krav enligt EU kommissionens förordning, EU 2020/1149. Vi håller utbildningen på ert företag eller som öppen utbildning.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns det särskilda utbildningskrav för de personer som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter eller vissa processer. Lagen kräver dokumenterad utbildning avseende hantering, exponering och hälsorisker som dessa produkter kan innebära. Arbetsgivare är skyldiga att kunna styrka personalens utbildning med ett högst fem år gammalt intyg. De arbetsgivare som saknar relevant intyg kan komma att beläggas med sanktionsavgifter på 10 000 kr/person. Efter att du avslutat denna kurs kommer du få ett utbildningsintyg som du ska ge till din chef. Utbildningsintyget gäller i fem år.

Astma- och allergiframkallande ämnen (Härdplaster) - e-Learning
Utbildningen vänder sig till dig som leder eller aktivt sysselsätts i ett arbete där du kan exponeras för kemikalier som är märkta med H317 eller H334, såsom isocyanater, epoxiplastkomponenter, organiska syraanhydrider m.m. Krav på utbildning enligt AFS 2011:19.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns det särskilda utbildningskrav för de personer som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter eller vissa processer. Lagen kräver dokumenterad utbildning avseende hantering, exponering och hälsorisker som dessa produkter kan innebära. Arbetsgivare är skyldiga att kunna styrka personalens utbildning med ett högst fem år gammalt intyg. De arbetsgivare som saknar relevant intyg kan komma att beläggas med sanktionsavgifter på 10 000 kr/person. Efter att du avslutat denna kurs kommer du få ett utbildningsintyg som du ska ge till din chef. Utbildningsintyget gäller i fem år. Ha tillgång till (gärna utskrivet) säkerhetsdatablad för någon av de kemiska produkter du använder. 

Denna e-learning hanterar kraven enligt AFS 2011:19. Kraven för diisocyanater enligt REACH hanteras med en påbyggnad av denna kurs.

Riskbedömning
Utbildningen vänder sig till alla som vill lära sig mer om riskbedömning.

Vi varvar föreläsningar med övningar och diskussioner. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har kunskaper om arbetsmiljöfaktorer, att du kan identifiera och bedöma risker ur ett MTO-perspektiv och att du kan ge förslag på åtgärder. Utbildningen utför vi internt för er arbetsplats med 8-15 deltagare under en halvdag.

Buller/Vibrationer
En grundläggande utbildning i buller/vibrationer på arbetsplatsen.

Utbildningen riktar sig till arbetsmiljöansvariga och skyddsombud som vill förstå effekter av exponering för buller/vibrationer samt vad lagen reglerar.
Utbildningen utför vi internt för er arbetsplats med 8-15 deltagare under 2 timmar.

Arbetsmiljöutbildning
Utbildningen riktar sig främst till chefer, skyddsombud och arbetstagare med arbetsmiljöansvar.

Du lär dig grunderna i SAM och arbetsmiljölagstiftningen. Vi varvar föreläsningar med övningar och diskussioner. Utbildningen utför vi internt för er arbetsplats med 8-15 deltagare under 1 dag.

BAM (Bättre arbetsmiljö)
3-dagars utbildning i Bättre Arbetsmiljö, BAM, enligt Prevents modell.

Utbildningen riktar sig till chefer, skyddsombud, arbetsmiljösamordnare och andra roller.
Utbildningen berör AML, AFS regelverk, roller, situationer, metoder/verktyg för arbetsmiljöarbetet och vi fördjupar oss i begreppet samverkan. Du får möjlighet att diskutera situationer och förutsättningar från din egen arbetsplats.
Utbildningen består av kortare teoretiskt block blandat med praktiska övningar direkt från verkligheten. Personligt diplom erhålles efter utbildning. Utbildningen utför vi internt för er arbetsplats med 8-15 deltagare under 3 dagar eller som öppen utbildning.

Maskindirektivet, CE-märkning & Riskbedömning
Utbildningen ger dig kunskap om maskindirektivets innehåll, uppbyggnad och kraven för CE-märkning.

I utbildningen går vi även igenom en metod för riskbedömning, där kursdeltagarna får öva på exempel varvat med diskussioner. 
Personligt diplom erhålles efter utbildning. Utbildningen utför vi internt för er arbetsplats med 8-15 deltagare under 1-2 dagar.

BAS-P/U – Arbetsmiljösamordnare, AFS 1999:3
Diplomerad grundkurs i arbetsmiljösamordning enligt AFS: 1999:3 för blivande BAS-P/U, platschefer, arbetsledare, arbetsmiljö-/kvalitetssamordnare, byggherrar, beställare samt övriga aktörer inom byggbranschen.

Förkunskaper: erfarenhet av arbetsledning & samordning inom byggarbetsplatser/byggprojekt.
Efter godkänt prov erhålles ett personligt diplom. Utbildningen utför vi internt för er arbetsplats med 10-30 deltagare under 1 dag.

Traversutbildning
Traverutbildning som följer SS-ISO 9926-1

Krav på denna utbildning ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6. Utdrag från § 29 i denna föreskrift:

”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”

Traversförarutbildning förläggs alltid på er arbetsplats och praktisk delmoment av undervisning sker på era maskiner, utbildningen är för 10-15 deltagare under 1 dag.

Asbestutbildning
Vår specialanpassade asbestutbildning är utformad för att möta de specifika kraven som fastställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:1) §19 om asbest. Utbildningen fokuserar på att ge deltagarna den nödvändiga kompetensen för säker hantering av asbestmaterial enligt de nationella riktlinjerna. Detta är inte en utbildning riktad till den som ska bearbeta eller riva asbesthaltigt material. Utbildningen är 2 timmar för 10-15 deltagare.

Kontakta oss för mer info via mail på info@hmcforetagshalsa.se eller ring oss på 040-53 66 60 resp 0418-250 70.