Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Barn i Lomma

Vi barnsjuksköterskor och vårdgivare på vårdcentralen finns för ditt barn från födsel till skolåldern. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra tjänster och kompetenser – vi samarbetar nära och vill främja ditt barns och familjens långsiktiga hälsa.

Basprogram för barn

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn skydd mot elva sjukdomar. I programmet ingår följande vaccin:   

  • Rotavirus
  • Difteri - Stelkramp - Kikhosta
  • Polio
  • Hib - Heamofilus influenzae typ B
  • Pneumokocker 
  • Hepatit B 
  • Mässling - Påssjuka - Röda hund
  • Till barn med ökad risk vaccinerar vi även mot Tuberkulos.

Läs mer – Om barnvaccinationsprogram