Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Barn i Lomma

Vi barnsjuksköterskor och vårdgivare på vårdcentralen finns för ditt barn från födsel till skolåldern. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra tjänster och kompetenser – vi samarbetar nära och vill främja ditt barns och familjens långsiktiga hälsa.

Öronläkare

På HMC i Landskrona erbjuder vi på uppdrag av Region Skåne en öron- näsa- halsmottagning för patienter listade på någon av våra vårdcentraler. Det är vår specialist i allmänmedicin, dr Henrik Erkenfeldt som ansvarar för mottagningen. Henrik är förutom specialist i allmänmedicin även Öron-Näsa-Halsspecialist och narkosläkare.

Vår öronläkare utför

  • yrselutredningar
  • operation av hud- och slemhinneförändringar i området kring huvud och hals
  • rörsättning på vuxna som har problem med sina trumhinnor
  • bedömning och utreder av förändringar i svalg och stämband

I mån av tid utför vi även allmänna ÖNH-bedömningar. Vår ÖNH-specialist är även konsult och stöd till våra allmänläkare.

Remiss - tidsbokning

Du bokar inte själv tid till ÖNH-mottagningen utan det är din allmänläkare som remitterar dig till vår öron- näsa- halsmottagning.

Välkommen!