Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Barn i Lomma

Vi barnsjuksköterskor och vårdgivare på vårdcentralen finns för ditt barn från födsel till skolåldern. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra tjänster och kompetenser – vi samarbetar nära och vill främja ditt barns och familjens långsiktiga hälsa.

Prislista vaccination

COVID
gratis för 80+ och riskgrupp med remiss från läkare våren 2024, övriga betalar
200kr

BÄLTROS– Shingrix
2400kr/dos

HEPATIT A – Havrix/Vaqta, barn under 15 år
410kr/dos

HEPATIT A + B – Twinrix, vuxen över 15 år
650kr/dos

HEPATIT A + B – Twinrix, barn under 15 år
500kr/dos

LUNGINFLAMMATION – Pneumovax
gratis för 65+ listad på HMC övriga betalar
400kr

STELKRAMP/DIFTERI/KIKHOSTA/POLIO – Boostrix Polio
580kr

TBE – Fästingvaccin – FSME vuxen över 15 år
400kr/dos

TBE – Fästingvaccin – FSME barn under 15 år
360kr /dos

MÄSSLING/PÅSSJUKA/RÖDA HUND – MPR vaccin
370kr/dos

VATTKOPP – Varilrix
780kr/dos

FÖR DIG SOM ÄR GRAVID
STELKRAMP/DIFTERI/KIKHOSTA – Boostrix/Triaxis
Kostnadsfritt