Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Vuxen i Landskrona

Vi finns för dig och din familj både för fysiska besök och digitalt via vår webbtjänst och app HMC Online. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill guida dig till hållbara levnadsvanor.  

Megafon

NYHET - Den 1 november 2024 kommer vi flytta in i helt nybyggda lokaler på Frögatan 16 i Landskrona. Mer info kommer när det närmar sig.

Difteri, stelkramp, kikhosta och polio

Boostrix Polio kompletterar barnvaccinationsprogrammet för de som behöver skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta, men som även behöver fylla på sitt skydd mot polio. 

De flesta är vaccinerade inom barnvaccinationsprogrammet vilket ger ett skydd upp till 30 års ålder. Därefter behöver du fylla på för att ha ett gott skydd mot sjukdomarna. Det kan finnas anledning att överväga ett kortare intervall om risken man utsätter sig för är större än normalt.

Kort om sjukdomarna

  • Difteri orsakas av en bakterie som utsöndrar ett gift. Giftet kan skada många av kroppens organ, som till exempel hjärtat och njurarna. Sjukdomen smittar enbart mellan människor genom kontakt med saliv. Difteri är en livshotande sjukdom om du inte får behandling
  • Stelkramp är en mycket allvarlig sårinfektion. Den börjar oftast i ett sår som har kommit i kontakt med bakterier som finns i jord. Djurbett kan vara en ökad risk för stelkramp. Stelkrampsbakterien bildar ett gift som blockerar nerver i ryggmärgen vilket kan orsaka svåra kramper.
  • Kikhosta är en bakterieorsakad luftvägsinflammation och en av de infektionssjukdomar som brukar kallas barnsjukdomar, även om också vuxna kan få kikhosta. Det är en mycket smittsam sjukdom som ger kraftig och långvarig hosta. För de allra flesta går kikhosta över av sig själv. Barn som är yngre än sex månader kan bli allvarligt sjuka.
  • Polio är en virussjukdom som sprids genom förorenat vatten och avlopp. De flesta får lindriga besvär som feber och huvudvärk, men ibland kan polio orsaka förlamningar i kroppen och till och med vara livshotande. I Sverige vaccineras alla barn mot polio.

Skyddseffekt

Vaccinet ger ett praktiskt taget komplett skydd mot samtliga sjukdomar som omfattas. Man räknar med ca 30 års skydd mot stelkramp, 20 års skydd mot difteri och ca 10 års skydd mot kikhosta. Skyddet mot polio beräknas vara livslångt.

Intervall och administration

Vaccinet ges i en dos, och administreras vanligen i en överarm.

Nedsatt immunförsvar

Detta vaccin kan ges även till dig som av någon anledning har nedsatt immunförsvar då vaccinet är avdödat.

Graviditet

Vaccinet går bra att ta under graviditet eftersom det är ett avdödat vaccin och således inte medför ökad risk för fostret. Är du dessutom född mellan 1979-1996 kan du sakna skydd mot kikhosta och att bli vaccinerad under graviditeten medför skydd för spädbarnet i upp till 6 månader genom att antikroppar förs över via moderkakan.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Boka tid – HMC online

Du bokar tid för vaccination via vår app HMC online. Du loggar in säkert via BankID.
När du bokat din tid så får du en bekräftelse via sms och mail i enlighet med hur du önskar när du skapar din profil.
När du skapar ditt konto får du en bekräftelsekod via SMS – observera att detta inte är en bokningsbekräftelse.

Ladda ner vår app – du skapar enkelt ett konto i appen och använder dig av BankID för säker inloggning.

Hämta – App Store

Hämta – Google play

Boka tid – på dator

För dig som önskar boka tid via vår webb-bokningstjänst – klicka på knappen nedan och följ instruktionerna.
Du skapar ett konto och använder dig av BankID för säker inloggning.

Starta webbtjänst