Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Vårdcentral i Hjärup

Vi finns för dig och din familj både för fysiska besök och digitalt via vår webbtjänst och app HMC Online. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill guida dig till hållbara levnadsvanor.  

Läkare

På Hälsomedicinskt center är vi måna om dig och din hälsa och vill lära känna dig. Vi erbjuder en trygg och kompetent läkarkontakt och tar hand om både dina kroniska sjukdomar och nytillkomna problem. Vi eftersträvar att särskilt du med kroniska sjukdomar och återkommande behov av läkare om möjligt ska få träffa samma läkare varje gång – vi vet att det blir bättre så.

Vi har ett nära samarbete kollegor emellan, både på vårdcentralen, med Lomma Hjärtmottagning i vårt hus och med kollegor inne på sjukhuset. För en bättre helhetsbild tar vi ibland hjälp av sjukgymnast, sjuksköterska och psykolog precis som de tar hjälp av oss. Ett trevligt och lärorikt arbetssätt utan väntan och remisser – vi kallar detta interdisciplinärt samarbete.

Förebyggande insatser är en självklar ambition i HMC-modellen och vi vill gärna hjälpa till att guida dig till hållbara levnadsvanor.

Familjeläkare

Våra läkare är specialister i allmänmedicin, även kallat familjeläkare eller distriktsläkare, vilket innebär en bred kompetens för att hantera alla akuta och kroniska sjukdomar på primärvårdsnivå. Vi sköter om hela människan och inte bara enskilda organsystem. Helhetssynen är en viktig bas för ditt långsiktiga välmående. Den breda kompetensen möjliggör omhändertagande och uppföljande av flertalet, eller alla, de kroniska åkommor du behandlas för. När det behövs remitterar vi vidare till sjukhuset. Kanske behöver du inte gå till flera olika organspecialister, utan vi kan ta ansvar för allt hos oss. Tala med din familjeläkare om vilka läkare du gått till tidigare så kan ni gemensamt göra upp en plan.

Äldreläkare

Är du seniorer, har ett större vårdbehov och uppfyller ev Region Skåne definierade kriterier så erbjuder vi dig att skrivas in på vårt eget mobila team – HMC Seniorhälsa.
Läkarna i mobilt vårdteam är specialister i geriatrik = äldresjukvård och genomför sina besök där du bor. De genomför även tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar – ett viktigt led i att våra äldre får optimal medicinering, särskilt när man medicinerar för många olika sjukdomar samtidigt. 
Läs mer om våra geriatriker / äldreläkare under Mobilt vårdteam.

Legitimerade läkare

Förutom familjeläkare som är specialister i allmänmedicin, arbetar legitimerade läkare som är under sin 5 år långa specialisttjänstgöring, sk ST-tjänst, hos oss. De är anställda på HMC, arbetar under handledning och är med omsorg utvalda ess som är tänkt att bli våra framtida specialistläkare när de är klara med sin specialisttjänstgöring!
Under perioder av ST-utbildningen tjänstgör de på olika kliniker på sjukhuset varför de kan vara borta i perioder från din vårdcentral. 
– Att du får tid till en av våra ST-läkare är toppen – de är drivna och ivriga och skolade att arbeta nära i team med våra specialistläkare och övriga vårdgivare. Vi arbetar målmedvetet för att de ska utvecklas till härliga och kompetenta allmänläkare som trivs och blommar hos oss.

Underläkare

Ibland möter vi riktiga talanger som önskar vikariera som underläkare innan de påbörjar sin 1,5 år långa allmäntjänstgöring AT-tjänst efter vilken de blir legitimerade läkare av Socialstyrelsen.
Våra underläkare har vikariat hos oss och vårt mål är att de efter sin legitimation vill komma tillbaka för att gå specialisttjänstgöring hos oss.
– Att du får tid till en av våra underläkare är också finfint – de har mindre klinisk erfarenhet är våra ST-läkare, men är lika drivna, ivriga och skolade att arbeta nära i team med våra specialistläkare och övriga vårdgivare. Vi arbetar målmedvetet för att de ska stormtrivas med att arbeta på vårdcentral. De är noga utvalda och utvecklas oerhört snabbt och fint.

Läkarkandidater

Ibland möter du läkarkandidater hos oss, blivande läkare som gör sin grundutbildning på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Under termin 3, 4, 5 och 11 praktiserar de under aktiv handledning av kollegor på plats.
– Att du får tid till en läkarkandidat innebär att de har en specialistläkare i ryggen – de har ofta gott om tid att lyssna på dig, undersöka dina besvär för att utvecklas. Varje möte är viktigt för deras utveckling.