Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Vårdcentral i Hjärup

Vi finns för dig och din familj både för fysiska besök och digitalt via vår webbtjänst och app HMC Online. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill guida dig till hållbara levnadsvanor.  

TBE – fästingburen

Vi vaccinerar för TBE. TBE är en engelsk förkortning för tick borne encephalitis – fästingburen hjärninflammation. TBE orsakas av ett virus och är en zoonos vilket innebär att viruset kan spridas mellan djur och människor. Oftast sker det via fästingbett.

Symtom på TBE

Efter smittotillfället sker vanligen ett insjuknande efter 1-2 veckor i form av influensaliknande besvär med feber och värk i kroppen. Barn får mycket lindriga symtom.

En del får sjukdomen subkliniskt – utan att märka några symtom. En fjärdedel av de smittade tillfrisknar efter några veckor. Andra infekterade får mer omfattande sjukdom med feber och påverkan av hjärna och ryggmärg. 10% får mycket allvarlig sjukdom där förlamningar och kognitiva funktionsnedsättningar (nedsatt koncentration, minnessvårigheter) kan kvarstå under flera år.

Hur kan jag skydda mig mot TBE?

Går du i naturen i högt gräs kan heltäckande klädsel/stövlar minska risken för att få fästing på huden och därmed smitta. Förebyggande spray med MoskitoGuard minskar ytterligare risken. Det finns ett väl beprövat vaccin mot TBE som i grundutförande ges i 3, ev 4 doser.

Hur ofta behöver jag vaccinera mig mot TBE?

Det finns 2 olika vaccinationer med avdödat TBE-virus vilka fungerar bra. Grundimmunisering sker med 3 doser. Andra ges efter 1-3 månader och den tredje efter 5-12 månader. Äldre än 50 år ges en kompletterade dos 2 månader efter dos nummer 2. Då skydd uppstår 2 veckor efter dos 2 fås ett gott skydd under hela fästingsäsongen.

För att stärka effekten sker en förnyad vaccination först efter 3 år och sedan i 5-årsintervall. 

Har TBE vaccin några biverkningar?

TBE är väl beprövat och har få biverkningar. Smärta kan ske vid injektionsstället liksom feber. Mindre vanliga biverkningar är muskelvärk och trötthet.

TBE vaccin till barn

Barn 1-15 år kan vaccineras mot TBE i samma grundutförande som vuxna men med mindre dos vaccin. Vi använder åldern som gräns då den immunologiska mognaden bestämmer dosens storlek och inte om barnet är ”stort” för sin ålder.

Barn under 18 månader kan få vaccinet i ena lårmuskeln om muskulaturen i överarmen inte ger möjlighet till intramuskulär injektion

Kan gravida och ammande vaccineras?

TBE vaccin ges vanligen inte till gravida om inte risken för TBE-smitta är hög. Erfarenheten har dock visat att många kvinnor blivit vaccinerade mot TBE under en okänd graviditet utan att det uppstått komplikationer.

Det är möjligt att vaccinera under amningsperioden utan att det påverkar barnet.

Läs mer – Om TBE - Folkhälsomyndigheten

Läs mer – Om TBE vaccin - Folkhälsomyndigheten

Kostnad

Kostad per dos är 400 kr för vuxen och 360 kr för barn.

Boka tid – HMC online

Du bokar tid för vaccination via vår app HMC online. Du loggar in säkert via BankID.
När du bokat din tid så får du en bekräftelse via sms och mail i enlighet med hur du önskar när du skapar din profil.
När du skapar ditt konto får du en bekräftelsekod via SMS – observera att detta inte är en bokningsbekräftelse.

Ladda ner vår app – du skapar enkelt ett konto i appen och använder dig av BankID för säker inloggning.

Hämta – App Store

Hämta – Google play

Boka tid – på dator

För dig som önskar boka tid via vår webb-bokningstjänst – klicka på knappen nedan och följ instruktionerna.
Du skapar ett konto och använder dig av BankID för säker inloggning.

Starta webbtjänst