Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Ungdom i Löddeköpinge

Vi barnmorskor, fysioterapeuter, läkare, psykologer och sjuksköterskor finns för dig som tonåring både vid fysiska besök och via vår app HMC online. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra tjänster och kompetenser – vi samarbetar nära och vill att du ska känna dig trygg att vända dig till oss när du behöver.

Megafon

VI HAR ÖPPNAT PÅ CENTER SYD I LÖDDEKÖPINGE!
– Välkommen att ta rulltrappan upp till oss och kika på våra fantastiska lokaler. Vi finns en våning upp mitt emot entrén till ICA Maxi. Du kan välja att lista dig direkt via BankID – klicka här

Nu börjar vi med vår mycket uppskattade DROP-IN VACCINATION på lördagar kl 11-13 igen. Varmt välkomna!

Covid-19

På HMC vaccinerar vi mot covid-19 på uppdrag av Region Skåne – här hittar du aktuell information – Du får det nya uppdaterade Covid-vaccinet.

Dessa rekommendationer gäller för Covidvaccination inför våren 2024:

Under våren 2024 rekommenderas följande grupper att vaccinera sig:

  • personer 80 år och äldre
  • personer äldre än 65 år boende på SÄBO eller som har hemsjukvård av sjuksköterska
  • personer 65 år och äldre med omsorgsinsats på korttidsboende eller som har hemtjänst med omsorgsinsats.

Med dagliga omsorgsinsatser avses inte endast trygghetslarm eller matdistribution som enda insatser utan insatserna som avses är sådana som innebär personlig omvårdnad.

En person som vaccinerade sig i höstas och dessutom har haft bekräftad covid-19 efter 1 oktober har ett gott skydd även under våren och sommaren 2024. En ny vaccindos under våren behövs inte utan nästa dos kan tas till hösten.

Vaccination av vuxna med nedsatt immunförsvar

Behandlande läkare identifierar patienten och gör en individuell bedömning avseende patientens vaccinationsbehov. Finns behov av vaccination utanför den allmänna rekommendationen om vaccination från Folkhälsomyndigheten ska remiss utfärdas till primärvården där det framgår att patienten har ett medicinskt behov av vaccination redan innan höstens påfyllnadsdos.

Vaccination av barn

Sedan den 1 november 2022 finns ingen rekommendation om allmän vaccination av barn i åldrarna 12–17 år. Tidigare rekommendation om generell vaccination av särskilda riskgrupper av barn från 5 år har ersatts av en individuell bedömning av ansvarig läkare.

Observera att endast barn över 12 år kan remitteras till primärvården.
Vaccination av barn under 12 år görs på sjukhusen med tillgängliga vaccin i barnformulering enligt indikation och dosering för dessa. 

Du som är gravid

Från den 1 mars rekommenderas gravida inte vaccination mot covid-19 under kommande vår- och sommarsäsong. De kommer att omfattas av rekommendation om en vaccindos under höst/vintersäsongen 2024/2025.

Läkare kan ordinera vaccin till personer som inte omfattas av rekommendation.  Då kostar en vaccination 200 kr

Om du tar blodförtunnande

Region Skåne har en Regional riktlinje för Covid-19 vaccination för dig som står på antikoagulantia och/eller trombocythämmare. För närvarande gäller följande.

  • Står du på NOAK – exempelvis Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Xarelto, lågmolekylärt heparin – exempelvis Fragmin, Innohep, Klexane eller Waran (senaste PK INR < 3) så kan du erhålla Covid-19 vaccination. Detsamma gäller om du står på enkel eller dubbel trombocythämmare.
  • Har du samtidig antikoagulantia och trombocythämmande behandling bör behandlande läkare göra en individuell bedömning.
  • Länk till Regional Riktlinje