Landskrona
UppSkrolla upp

Företagshälsa i Arlöv

Megafon

Öppettider i sommar
Som brukligt håller vi stängt v 29-31. Vid akuta företagshälsovårdsfrågor, ex förstadagsintyg, nås vi under den perioden på 0418-48 20 60. I övrigt har vi öppet precis som vanligt. Alla vi på HMC Företagshälsa önskar er en härlig sommar med gott om återhämtning! Trevlig sommar

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är en lönsam investering. Med ett fungerande arbetsmiljöarbete och ett bra arbetsklimat ökar ni chanserna till hälsa och trivsel bland era anställda. Detta i sin tur ger en grogrund för er personal att vara innovativa och bidra med goda arbetsresultat som utvecklar er verksamhet.

Genom att använda Hälsomedicinskt Centers kompetens, en extern professionell part, som hjälp och bollplank i arbetsmiljöarbetet får ni utöver fackmässig expertis också tillgång till utrustning och samlade erfarenheter/lösningar från andra arbetsplatser.

Våra insatser

Våra insatser kan bland annat vara:

 • Handleda inom Systematiskt Arbetsmiljöarbete – SAM
 • Information om nya lagar och regler
 • Kartläggningar av den fysiska arbetsmiljön genom olika former av fysikaliska/kemiska mätningar/ riskbedömningar av ljud, ljus, luftkvalité, fukt, elektromagnetiska fält mm.
 • Delta aktivt i skydds-/arbetsmiljöronder
 • Medverka i skyddsronder och skyddskommittéer
 • Ergonomiska kartläggningar/riskbedömningar
 • Medverka vid arbetsplatsutformningar
 • Kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Delta i utredning av olycksfall och olyckstillbud
 • Protokollföring och en neutral expertkompetens mellan arbetsgivare och fack
 • Kartläggning och undersökning av kontorsarbetsplatser avseende ergonomi, belysning, datorers ”strålning”, inomhusklimat och ljud.
 • Medverkan vid framtagning av lagstadgad dokumentation enligt AFS 2001:1 ”SAM” eller OHSAS 18001, samt uppföljning och revision av systemen.