Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Barn i Bjärred

Vi barnsjuksköterskor och vårdgivare på vårdcentralen finns för ditt barn från födsel till skolåldern. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra tjänster och kompetenser – vi samarbetar nära och vill främja ditt barns och familjens långsiktiga hälsa.

Hembesök

Vi erbjuder i enlighet med basprogrammet för barnhälsovård hembesök till alla:

  • nyfödda
  • nyhemkomna adoptivbarn
  • nyinflyttade
  • alla barn vid 8 månaders ålder.

Ett av hembesökets viktigaste målsättningar är att skapa en god och nära dialog mellan dig som förälder och vi BVC-sköterskor. Vi vill vara lyhörda till din familjs behov och skapa en förtroendefull relation. Vid behov genomför vi ytterligare hembesök.