Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Barn i Bjärred

Vi barnsjuksköterskor och vårdgivare på vårdcentralen finns för ditt barn från födsel till skolåldern. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra tjänster och kompetenser – vi samarbetar nära och vill främja ditt barns och familjens långsiktiga hälsa.

Föräldragrupp

Syftet med alla föräldragrupper är att ge dig och din partner kunskap om barns utveckling, behov och rättigheter. Vi vill stärka dig i föräldrarollen och ge möjlighet till kontakt och gemenskap med andra föräldrar.

Under våra föräldragrupper diskuterar vi

  • anknytning
  • relationer
  • mat
  • sömn
  • infektioner
  • olycksfall
  • alkohol

Din BVC-sjuksköterska är en kunskapskälla och är ett erfaret och bra bollplank under föräldragrupperna. Vårt mål är att skapa en varm och öppen atmosfär för gruppdiskussion – självklart är alla föräldrar välkomna!