Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Barn i Bjärred

Vi barnsjuksköterskor och vårdgivare på vårdcentralen finns för ditt barn från födsel till skolåldern. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra tjänster och kompetenser – vi samarbetar nära och vill främja ditt barns och familjens långsiktiga hälsa.

Besök till BVC-sköterska

På BVC får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från nyfödd till barnet börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling.

Vi följer basprogrammet inom Region Skåne och alla besök är kostnadsfria. Vid varje besök har du som förälder möjlighet att ta upp dina frågor, funderingar och tankar kring ditt barn och föräldraskapet. Vi väger, mäter längd och huvudomfång vid varje besök. Det finns alltid möjlighet att efter behov boka fler besök.