Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Senior i Staffanstorp

Vi vårdgivare på mottagningen och geriatriker i mobilt vårdteam finns för dig som senior. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill i samverkan med dig forma en individanpassad vård för din hälsa och livskvalitet.

Så funkar det

På din vårdcentral arbetar läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer nära varandra i team och med övriga vårdgivare för att erbjuda din en trygg, tillgänglig och trevlig bas för din kontakt med sjukvården.

Kontakt och tidsbokning

Du kontaktar oss via vår webbtjänst och app HMC online eller vår telefonväxel. Välj din vårdcentral och ärende.

Triage

Före varje fysiskt eller digitalt besök hos oss så görs en bedömning vem du bäst bör träffa.

  • I HMC online får du svara på frågor innan du blir erbjuden att chatta eller boka en digital eller fysisk tid.
  • Ringer du vår telefonväxel 040-41 80 00 och välj Vårdcentral / Medicinsk rådgivning och tidsbokning. Varje gång du ringer oss så möts svarar en specialutbildad sjuksköterska som guidar dig till egenvård eller rätt vårdgivare och vi arbetar hårt med kontinuitet så du så ofta det är möjligt träffa samma läkare.

HMC-modellen

På HMC vill erbjuda dig primärvård hög kvalitet och god tillgänglighet med en ambition att guida dig till hållbar hälsa. Genom vår bemötandekultur, värderingsfrihet, goda fast bemanning, vår öppenhet och nära samarbete i realtid blir vi ett tryggt vårdval för dig som patient – vi kallar vårt arbetssätt HMC-modellen.  

Våra vårdcentraler präglas av ett öppet klimat med nära samarbete i realtid och vi har en ambition att lösa dagens problem idag. Vi har hög tillgänglighet på alla personalkategorier och vi satsar särskilt med att involvera fysioterapeuter - sjukgymnaster och psykologer så tidigt som möjligt när det behövs.

Vårt mål är att du alltid ska känna dig välkommen till HMC oavsett orsak och vi arbetar med ett värderingsfritt förhållningssätt till hur du väljer att leva ditt liv. Här frodas inga värderingar eller pekpinnar för dina val. Om du däremot vill förändra dina levnadsvanor, oavsett hur – då vill vi finnas för dig som professionella guider till hållbar levnadsvanor med dina förutsättningar.