Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Senior i Lomma

Vi vårdgivare på mottagningen och geriatriker i mobilt vårdteam finns för dig som senior. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill i samverkan med dig forma en individanpassad vård för din hälsa och livskvalitet.

SIP – individuell vårdplan

För att vården av dig som senior ska nå så hög kvalitet som möjligt så behöver vi nå samförstånd och delaktighet genom god kommunikation och en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika vårdgivare som har ansvar för dig.

Vi äldreläkare har en gemensam plattform för planering där vi, hemsjukvård / vårdgivare på särskilda boende samverkar med organspecialister på sjukhuset på ett strukturerat sätt.

Verktyget vi och alla andra vårdgivare använder kallas SIP – Samordnad Individuell Plan för äldre. Syftet är just att förbättra möjligheten för dig senior att själv få vara aktiv i vården av din egen hälsa och medverka i planeringsarbetet.

– "Du som senior är huvudperson när vi utformar en individuell vårdplan.
Vi utformar den tillsammans med dig och dina anhöriga – alla beslut om
din vård ska grundas på dina individuella målsättningar och vad som är
viktigt för dig.

Din vårdplan förändras efter dina behov och du ska vara trygg med att
ingen förändring sker utan samförstånd med dig eller dina anhöriga".

Johannes Luoto, Geriatriker på HMC Seniorhälsa