Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Senior i Lomma

Vi vårdgivare på mottagningen och geriatriker i mobilt vårdteam finns för dig som senior. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill i samverkan med dig forma en individanpassad vård för din hälsa och livskvalitet.

Covid-19

På HMC vaccinerar vi mot covid-19 på uppdrag av Region Skåne – här hittar du aktuell information – välkommen till oss oavsett om du är listad på HMC eller inte! Du får det nya uppdaterade Covid-vaccinet.

Dessa rekommendationer gäller för Covidvaccination inför hösten 2023:

65 år och äldre samt riskgrupp

Du rekommenderas 1 dos vaccin under hösten eller vintern för att få ett bra skydd när många brukar bli sjuka.
Du kan få dosen tidigast 3 månader efter din senaste dos.

18 år till 64 år

För dig som är 18 år till 64 år finns inte längre någon rekommendation om vaccination mot covid-19. De flesta har ett bra skydd mot allvarlig covid-19 ändå.

Men om du vill kan du få 1 dos vaccin under hösten eller vintern.
Du kan få dosen tidigast 9 månader efter din senaste dos.

Barn och unga 0 år till 17 år

För de allra flesta barn och ungdomar finns ingen rekommendation om att vaccinera sig mot covid-19. Det gäller även om du har vaccinerat dig tidigare.

Du som är under 18 år kan rekommenderas att vaccinera dig om du har en sjukdom eller något annat som ökar risken att du blir allvarligt sjuk. Prata med läkaren som behandlar dig. Hen kan rekommendera att du vaccinerar dig om det behövs.

Du som är gravid

Det är olika vad som gäller om du är gravid. Det beror bland annat på om du är ovaccinerad eller vaccinerad.

Du som är ovaccinerad och gravid
Du som är ovaccinerad och gravid rekommenderas 1 dos vaccin för att få ett bra skydd mot allvarlig covid-19.
Du rekommenderas att få dosen efter graviditetsvecka 12. Du kan få den tidigare om du har diabetes, högt blodtryck eller något annat som gör att du kan bli allvarligt sjuk. Fråga barnmorskan om vad som blir bäst för dig.

Du som är vaccinerad och gravid
Du som vaccinerade dig innan du blev gravid rekommenderas 1 dos under graviditeten om andra halvan av graviditeten infaller någon gång mellan november och mars.
Du kan få dosen tidigast 6 månader efter din senaste dos. I november finns det vaccin med ett uppdaterat skydd. Men vänta inte med att få dosen om du beräknas föda barn före november.

18 år till 64 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk

Du rekommenderas 1 dos vaccin under hösten eller vintern för att få ett bra skydd när många brukar bli sjuka.
Du kan få dosen tidigast 6 månader efter din senaste dos.
Rekommendationen gäller dig som är 18 till 64 år och har en ökad risk att bli allvarligt sjuk därför att en eller flera av följande saker stämmer:

 • Du har en hjärt-kärlsjukdom, till exempel högt blodtryck eller stroke.
 • Du har en lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
 • Du har kraftig övervikt.
 • Du har leversvikt eller njursvikt.
 • Du har diabetes.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom.
 • Du har flera funktionsnedsättningar.
 • Du har Downs syndrom.
 • Din fysiska hälsa påverkas mycket av en psykiatrisk sjukdom, demens, droger eller alkohol.
 • Du har nedsatt förmåga att klara vardagliga aktiviteter, och behöver hjälp med att till exempel klä på dig eller att duscha.

Frågor och svar

Här hittar du Region Skånes svar på vanliga frågor om vaccination mot covid-19 – länk till frågor och svar.

Om du tar blodförtunnande

Region Skåne har en Regional riktlinje för Covid-19 vaccination för dig som står på antikoagulantia och/eller trombocythämmare. För närvarande gäller följande.

 • Står du på NOAK – exempelvis Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Xarelto, lågmolekylärt heparin – exempelvis Fragmin, Innohep, Klexane eller Waran (senaste PK INR < 3) så kan du erhålla Covid-19 vaccination. Detsamma gäller om du står på enkel eller dubbel trombocythämmare.
 • Har du samtidig antikoagulantia och trombocythämmande behandling bör behandlande läkare göra en individuell bedömning.
 • Länk till Regional Riktlinje

För dig som är vetgirig

Här finner du matnyttiga länkar från Region Skåne och Folkhälsomyndigheten: