Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Senior i Lomma

Vi vårdgivare på mottagningen och geriatriker i mobilt vårdteam finns för dig som senior. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill i samverkan med dig forma en individanpassad vård för din hälsa och livskvalitet.

Läkemedelsgenomgång

Det finns två typer av systematiska genomgångar av dina läkemedel.

Basal läkemedelsgenomgång

En basal läkemedelsgenomgången utförs enligt en strukturerad och systematisk modell för analys, uppföljning och omprövning av vilka läkemedel du behöver, vilka som är lämpliga för just dig och hur de samverkar med andra läkemedel.
– Denna genomgång genomför din allmänspecialist i anslutning till ett ordinarie besök till oss på vårdcentralen. Enligt Skånemodellen ska den genomföras på alla personer > 65 år som använder läkemedel.

Tvärprofessionell läkemedelsgenomgång

Den tvärprofessionella läkemedelsgenomgången är en fördjupad genomgång av geriatriker – äldreläkare som även den utförs enligt en strukturerad och systematisk modell för analys, uppföljning och omprövning av vilka läkemedel du behöver, vilka som är lämpliga för just dig och hur de samverkar med andra läkemedel.
– Alla patienter anslutna till HMC Seniorhälsa och inskrivna på vårt mobila vårdteam erbjuds en tvärprofessionell läkemedelsgenomgång årligen.