Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Fysioterapeut i Bjärred

Vi fysioterapeuter / sjukgymnaster och arbetsterapeuter hjälper dig med skador och besvär från rörelseapparaten. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och behandlingsmetoder – vi samarbetar nära våra läkare, sköterskor och psykologer och vill guida dig till en över tid god funktion och ett aktivt liv. 

Basal kroppskännedom

BK är en helhetsorienterad behandlingsmetod med kroppen som utgångspunkt. Du arbetar med att hitta balans och stabilitet i kroppen, reglering av det autonoma nervsystemet, öka förmågan till medveten närvaro och hitta din inre styrka. 

Möjlighet att deltaga i BK-grupp finns för närvarande i Hjärup. Vi informerar här ner vi startar fler BK-grupper.

Remiss

Din fysioterapeut remitterar dig till en BK-grupp. Är du själv intresserad av att deltag i en BK-grupp – tala med din fysioterapeut för en individuell bedömning.