Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Barn i Landskrona

Vi barnsjuksköterskor och vårdgivare på vårdcentralen finns för ditt barn från födsel till skolåldern. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra tjänster och kompetenser – vi samarbetar nära och vill främja ditt barns och familjens långsiktiga hälsa.

Megafon

NYHET - Den 1 november 2024 kommer vi flytta in i helt nybyggda lokaler på Frögatan 16 i Landskrona. Mer info kommer när det närmar sig.

Basprogram för barn

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn skydd mot elva sjukdomar. I programmet ingår följande vaccin:   

  • Rotavirus
  • Difteri - Stelkramp - Kikhosta
  • Polio
  • Hib - Heamofilus influenzae typ B
  • Pneumokocker 
  • Hepatit B 
  • Mässling - Påssjuka - Röda hund
  • Till barn med ökad risk vaccinerar vi även mot Tuberkulos.

Läs mer – Om barnvaccinationsprogram