Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Barn i Hjärup

Vi barnsjuksköterskor och vårdgivare på vårdcentralen finns för ditt barn från födsel till skolåldern. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra tjänster och kompetenser – vi samarbetar nära och vill främja ditt barns och familjens långsiktiga hälsa.

Så funkar det

Vi arbetar för att ge dig och ditt barn en förebyggande barnhälsovård med målsättningen att främja ditt barns hälsa, trygghet och utveckling. Grunden för ditt barns hälsa läggs under de första levnadsåren. Under den tiden finns vi på HMC nära dig och dina barn. Vi har familjen i fokus – välkomna!

Basprogrammet

  • Hembesök erbjuds till alla nyfödda, nyhemkomna adoptivbarn, nyinflyttade och till alla barn vid 8 månaders ålder. Utöver detta vid behov.
  • Föräldragrupper
  • Mamma-/Pappa-/Partnersamtal
  • Stöd genom samtal om barns vardagsvanor som sömn, mat, lek, olycksfall m.m.
  • Läkarbesök där vi följer barnets utveckling då barnet är 4 veckor, 6 mån, 12 mån och 3 år.
  • Besök till din BVC-sköterska där vi följer barnets utveckling och tillväxt från nyfödd till 6 år
  • Vaccination enligt Socialstyrelsens program
  • Egenvårdsråd
  • Samarbete med barnhälsovårdspsykologerna, kommunens förskolor och specialpedagoger samt skolhälsovården före skolstart m.fl.
  • Tillgång till BHV-psykolog, logoped, förskolans specialpedagoger och barnläkare/barnklinik. Vid behov får Ditt barn kontakt med barnortopist (syn) och barnaudionom (hörsel).