Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Vuxen i Staffanstorp

Vi finns för dig och din familj både för fysiska besök och digitalt via vår webbtjänst och app HMC Online. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill guida dig till hållbara levnadsvanor.  

Psykologisk behandling

Vilken slags psykologisk behandling du erbjuds beror på många olika faktorer, vilken diagnos du har fått, hur allvarligt du är påverkad av ditt tillstånd och vilken sorts hjälp du kan ta till dig. Din psykolog är utbildad inom kognitiv beteendeterapi och de interventioner och behandlingar som vi erbjuder utgår därför till allra största del från denna behandlingstradition. 

Guidad självhjälp

Om du har lindrig psykisk ohälsa så finns det många bra böcker som har vetenskapligt stöd för olika diagnoser. Då du får guidad självhjälp jobbar du självständigt med boken och får stöd i form av telefonsamtal, digitala besök eller fysiska besök av oss psykologer på enheten.

iKBT

Det är även möjligt att gå internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT). Här har vi möjlighet att i större detalj följa hur behandlingen går och ge mer specifik feedback och rådgivning till dig.

Gruppbehandling stress

Om du lider av stress kan det vara en stor hjälp att få information om hur stress fungerar, rådgivning kring återhämtning och möjlighet att reflektera kring dina problem tillsammans med andra. Detta är möjligt i vår stressgrupp. 

Innan du börjar vår stressgrupp får du träffa någon av oss som hjälper till att bedöma om insatsen är rätt för dig. 

Rådgivning och konsultation

En bra start för att få till beteendeförändringar är rådgivning och problemlösning. Ofta börjar vårt behandlingsarbete här. Ibland räcker detta för att vända en negativ trend.

Kortare behandlingar med KBT.

Om du är i behov av kognitiv beteendeterapi så erbjuder vi detta på vårdcentralen. Behandlingarna är då ofta fokuserade på specifika problemområden där du behöver hjälp.

Remiss vårdval psykoterapi

Om du är i behov av kognitiv beteendeterapi med en lite längre behandlingslängd, upp till 25 samtal, så kan vi hjälpa dig med en remiss för psykoterapi. Du kan hitta mer information om hur detta fungerar på 1177.se

Läs mer – Om vårdval psykoterapi

Remiss psykiatri

Ibland har du vid psykisk ohälsa behov av vård som ligger på specialistnivå. Precis som du ibland behöver träffa en neurolog eller ortoped. Blir det aktuellt så hjälper vi dig med en remiss till den psykiatriska öppenvården för fördjupad bedömning och behandling.