Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Vårdcentral i Staffanstorp

Vi finns för dig och din familj både för fysiska besök och digitalt via vår webbtjänst och app HMC Online. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill guida dig till hållbara levnadsvanor.  

Frågor och svar

Behöver du hjälp med medicinsk bedömning och rådgivning?

 • På vår telefonmottagning, 040-41 80 00, får du prata med sjuksköterskor som kan bedöma dina symtom och se till att du får rätt hjälp i rätt tid.
 • Du som är 75 år och äldre kan också ringa vår seniortelefon, 040-41 80 20, kl.10-12 varje vardag oavsett vilken typ av hjälp du behöver.

Behöver du avboka eller boka om en tid?

 • Du kan av- och omboka tid via Av- och omboka tid på 1177 och HMC online.
 • Du kan även lämna telefonsvararmeddelande via telefon, 040-41 80 00, om att du önskar avboka en tid.
 • Tänk på att om du avbokar en tid mindre än 24 timmar innan besöket så kommer vi debitera för besöket plus en administrativ avgift i linje med Region Skånes riktlinjer

Har du frågor om en bokad tid?

 • Besök som är bokade hos oss kan du se på dina Bokade tider på 1177. Tänk på att du måste favoritmarkera vår mottagning för att dina bokade tider ska synas där. 
 • Om du har bokat tid i vår app till labbet eller är inbokad för vaccination så kan du se tiden i HMC online, de syns inte på 1177.
 • I samband med att tiden bokats bör du ha fått information huruvida du behöver förbereda något. Om du har svårt att minnas informationen du fick så kan du titta i Journalen online på 1177 för att se om det noterats något där om det.
 • Om du inte får tillräcklig information i dessa kanaler så kan du ringa vårt huvudnummer, 040-41 80 00, och följa instruktionerna för att boka en tid till medicinsk rådgivning hos sjuksköterska för att få svar på dina frågor.

Undrar du över ett röntgensvar?

 • Efter du har gjort en röntgenundersökning kan det ta upp till 3 veckor innan svaret kommer till oss.
 • Då svaret kommer till oss återkopplar vi enligt den överenskommelse som gjorts i samband med att remissen skrevs.
 • Du kan följa vad som händer i ditt ärende i Journalen online på 1177. 

Undrar du över ett provsvar? 

 • När du gör en provtagning hos oss skickas dina prov till ett laboratorium för analys. Då analysen är färdig noteras dina provsvar i din journal. Dessa provsvar hamnar sedan för signering hos den läkare som beställt provtagningen och som också återkopplar resultatet till dig. 
 • Beroende på vilka prover som tas kan denna process ta från en dag till 3 veckor
 • Resultatet återkopplas enligt den överenskommelse som du har gjort med din läkare.
 • Du kan följa vad som händer i ditt ärende i Journalen online på 1177. 

Behöver du förnya ett recept? 

 • Om du har ett recept som håller på att ta slut är det enklast att förnya det online. Det kan du göra via Förnya recept på 1177 och HMC online.
 • Du kan även ringa till oss, 040-41 80 00, och lämna ett telefonsvararmeddelande om att du behöver ett nytt recept. Tänk på att följa instruktionen du får och ange ditt personnummer, vilket läkemedel och vilken styrka det gäller.

Undrar du över uppföljning och återkoppling? 

 • Om du har frågor rörande planeringen som gjordes vid ditt besök hos oss så bör detta finnas noterat på framsidan av den minneslapp som du fick vid besöket hos din läkare eller i anteckningen från besöket i Journalen online på 1177.
 • Om du fortfarande har frågor rörande uppföljning och återkoppling kan du kontakta oss via Kontakta mig på 1177 för att få mer information. 

Vill du boka tid för vaccination? 

 • Du kan boka tid för vaccination i vår app HMC Online
 • Aktuellt utbud över vilka vaccinationer vi erbjuder kan du se på HMCs hemsida och vid bokningen i appen.
 • Om du vill vaccinera ditt barn så kan du göra det via din barnhälsovårdsmottagning. Om du är inskriven här på HMC Staffanstorps barnhälsovård så kan du ta kontakt över telefon, 040-41 80 05, och läsa mer på deras hemsida

Väntar du på en kallelse? 

 • Om du har en kronisk sjukdom som du behöver kontrollera med jämna mellanrum bokar du tid för detta via Beställ tid på 1177 eller HMC online. Det brukar gå 12-18 månader mellan kontrollerna.
 • Om du har gjort en överenskommelse med din vårdgivare om att du skulle kallas till ett besök så kan du i första hand kontrollera om det finns en bokning gjord på dina Bokade tider på 1177 eller i HMC online (vid provtagning el. vaccination) 
 • Om du inte kan se någon bokning där och ingen kallelse har kommit så kan du kontakta oss via Kontakta mig på 1177. 

Har du missat ett samtal från oss? 

 • Våra vårdgivare försöker alltid nå dig ett flertal tillfällen under den tidsram inom vilken du skall bli uppringd. Vi ringer minst två gånger. 
 • Som regel är det vårt växelnummer som syns då vi ringer.
 • Om du har ringt in till vår telefonmottagning och bokat en tid för bedömning och rådgivning hos sjuksköterska men missat våra uppringningsförsök är du välkommen att boka en ny tid, 040-41 80 00.
 • Om du har haft en inplanerad uppföljning med en av dina vårdgivare på enheten som inte har fått kontakt med dig så kommer hen meddela dig via 1177 eller brev. Meddelande som skickas via 1177 hittar du i Inkorgen.
 • Om du önskar en ny telefonuppföljning så kan du meddela oss det via Kontakta mig på 1177. 

Vill du bli kontaktad av en viss person på mottagningen? 

 • Om du har en etablerad kontakt och ett pågående ärende med en av våra vårdgivare så kan du ta kontakt via Kontakta mig på 1177.
 • Om du önskar boka tid till en specifik yrkesgrupp på mottagningen men ej haft kontakt med oss i ärendet tidigare så ska du ringa vår telefonmottagning, 040-41 80 00, så att en av våra sjuksköterskor kan göra en bedömning av dina symtom och se till att du bokas till rätt person på rätt vårdnivå.

Vill du få kontakt med en av våra fysioterapeuter? 

 • Du kan kontakta våra fysioterapeuter direkt via telefon, 040-41 80 20, för rådgivning och tidbokning. 
 • Du kan alltid lämna ett telefonsvararmeddelande även om du inte kommer fram. Du blir oftast uppringd senast dagen efter du lämnat ditt meddelande.

Har du synpunkter och/eller klagomål på vår verksamhet? 

 • Om du har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet så kan du lämna in dessa skriftligen via vår e-tjänst Synpunkter och klagomål på 1177. Där kan du också ange hur du föredrar att få återkoppling eller ha fortsatt dialog.
 • Om vi inte hanterar din synpunkt eller ditt klagomål på ett sätt som du upplever är korrekt kan du lyfta ditt ärende till patientnämnden i Skåne. 

Undrar du något rörande ditt frikort eller högkostnadsskydd?