Landskrona
UppSkrolla upp

Företagshälsa – Landskrona

Megafon

Nu öppnar HMC Företagshälsa även i Löddeköpinge. Välkommen till oss på Center Syd, mitt emot Ica Maxi.
Tfn: 0418-250 70, info@hmcforetagshalsa.se

Ledarskap och organisation

Ett gott ledarskap och motiverad personal utgör grunden för allt framgångsrikt företagande. Vi hjälper individer och grupper att omsätta sina styrkor till förmån för den egna organisationens resultat och verksamhetens fortsatta konkurrenskraft.

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är grunden i hela verksamheten. Enligt AFS 2015:4 om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö ska arbetsgivaren regelbundet undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Då kan ni upptäcka friskfaktorer dvs vad som fungerar bra men även riskfaktorer dvs vad som kan bli bättre i era arbetsmiljö. Givetvis är vi gärna ert stöd i arbetet kring er organisatoriska och sociala arbetsmiljö.

 Vi arbetar bland annat med följande uppdrag:

  • Chefstöd och handledning
  • Ledarskaps- och karriärsutveckling
  • Organisationsanalys
  • Kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
  • Analys av ledningsgruppsarbete
  • Krishantering, stödsamtal, stress- och konflikthantering
  • Medarbetareundersökningar