Landskrona
UppSkrolla upp

Företagshälsa – Landskrona

Megafon

Nu öppnar HMC Företagshälsa även i Löddeköpinge. Välkommen till oss på Center Syd, mitt emot Ica Maxi.
Tfn: 0418-250 70, info@hmcforetagshalsa.se

Hälsa och livsstil

Vi arbetar med främjande och förebyggande hälsoinsatser på individ- grupp- och organisationsnivå. Tillsammans med er tar vi fram betydelsefulla insatser för att uppnå frisk och effektiv personal.

Att arbeta salutogent, förebyggande och att främja det friska är centralt i allt arbete vi utför på Hälsomedicinskt Center Företagshälsa. Det handlar om att motivera, informera, coacha och stödja individer till att både förstärka och bibehålla den egna hälsan samt att också ta ansvar för sin arbetsplats och den arbetsmiljö och stämning som råder där.

Vi arbetar bland annat med:

  • Hälsoprofilsbedömningar/Hälsoundersökningar
  • Konditionstester
  • Kurser/föreläsningar inom kost – motion- vikt- träning- stress och hälsa
  • Hälsoekonomi
  • Tobaksavväjning
  • Livsstilsskola
  • Hälsoinspiratörer
  • Personlig träning
  • Hälsofrämjande ledarskap/organisation
  • Teambuildning