Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Vuxen i Staffanstorp

Vi finns för dig och din familj både för fysiska besök och digitalt via vår webbtjänst och app HMC Online. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill guida dig till hållbara levnadsvanor.  

Säsongsinfluensa

Vi vaccinerar för säsongsinfluensa – Influensa är en virussjukdom som främst ger symtom som feber, hosta och ont i kroppen. Smittsamheten är mycket hög och vissa som smittas riskerar att bli allvarligt sjuka.

Varje höst, ofta i början av november, erbjuder Region Skåne en allmän kostnadsfri influensavaccination för dig som är 65 år och äldre, tillhör medicinska riskgrupper under 65 år. Om det finns indikation för en dos vaccin mot covid-19 kan den ges samtidigt som standarddos influensavaccin.

Läs mer – Influensa - Folkhälsomyndigheten