Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Vårdcentral i Staffanstorp

Vi finns för dig och din familj både för fysiska besök och digitalt via vår webbtjänst och app HMC Online. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill guida dig till hållbara levnadsvanor.  

Vårt team

Maria

Maria

Medicinsk sekreterare

Jessica

Jessica

Undersköterska

Maria

Maria

Leg. distriktssköterska

Sofia

Sofia

Sjukgymnast, sexolog

Elisabet

Elisabet

Leg läkare, specialist i geriatrik

Carl-Henrik

Carl-Henrik

Leg läkare, specialist i geriatrik

Gustav

Gustav

Leg. dietist

Marie

Medicinsk sekreterare

Helena

Helena

Leg. sjuksköterska, diabetessköterska

Monica

Monica

Undersköterska

Marina

Marina

Leg. sjuksköterska, rehabkoordinator

Piotr

Piotr

Leg. läkare, specialist i allmänmedicin

Gustav

Leg. läkare, specialist i allmänmedicin

Angelica

Leg. sjuksköterska, diabetessköterska

Ida

Ida

Leg. fysioterapeut

Malin

Malin

Receptionist

Marina

Marina

Leg. sjukgymnast

Zea

Leg. psykolog

Mette

Mette

Leg. läkare, specialist i allmänmedicin

Persa

Persa

Leg. sjuksköterska

David

Enhetschef – leg. psykolog

Sabina

Sabina

Leg. sjuksköterska

Therese

Therese

Leg. läkare, specialist i invärtesmedicin, ST-läkare

Linnea

Linnea

Leg läkare, specialist i geriatrik

Karin

Karin

Leg läkare, specialist i geriatrik

Johannes

Johannes

Leg läkare, specialist i geriatrik

Catrin

Catrin

Leg läkare, specialist i geriatrik

Johan

Verksamhetschef – leg.psykolog

Kristina

Koordinator, chefssekreterare Seniorhälsa

Erik

Sexolog, socionom