Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Vårdcentral i Lomma

Vi finns för dig och din familj både för fysiska besök och digitalt via vår webbtjänst och app HMC Online. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill guida dig till hållbara levnadsvanor.  

Rehabkoordinator

Vi har en rehabkoordinator - REKO på varje vårdcentral. Syftet är att få en tydlig och trygg process för dig som är sjukskriven eller riskerar att bli sjukskriven. Vår rehabkoordinator är din kontaktperson och arbetar nära med din sjukskrivande läkare och rehab-team som kan bestå av fysioterapeut och psykolog.

  • fungerar som en stödperson åt dig i frågor som rör din sjukskrivning.
  • Vår rehabkoordinator fokuserar på samverkan inom HMC och utanför.