Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Vårdcentral i Hjärup

Vi finns för dig och din familj både för fysiska besök och digitalt via vår webbtjänst och app HMC Online. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill guida dig till hållbara levnadsvanor.  

TBE – fästingburen

Vi vaccinerar för TBE. TBE är en engelsk förkortning för tick borne encephalitis – fästingburen hjärninflammation. TBE orsakas av ett virus och är en zoonos vilket innebär att viruset kan spridas mellan djur och människor. Oftast sker det via fästingbett.

Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får du två doser med 1–3 månaders mellanrum och sedan en ytterligare en dos 5-12 månader efter dos 2. Tala med din vaccinatör om vad som rekommenderas för dig.
– Boka tid för rådgivning och vaccination genom att kontakta HMC BVC. Du bekostar själv ditt vaccin.

Läs mer – Om TBE - Folkhälsomyndigheten

Läs mer – Om TBE vaccin - Folkhälsomyndigheten