Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Vårdcentral i Hjärup

Vi finns för dig och din familj både för fysiska besök och digitalt via vår webbtjänst och app HMC Online. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill guida dig till hållbara levnadsvanor.  

Hjärtmottagning

HMC samarbetar nära med Lomma Hjärtmottagning. Ett nytt initiativ i suterrängplanet till vår mottagning i Lomma Sjöstad.

HMC remitterar

Våra läkare på alla HMC-enheter remitterar dig för bedömning, behandling och uppföljning av nya symtom och besvär. Vi kan även remittera dig som behandlats för hjärtinfarkt eller genomgått kranskärlsingrepp - PCI, CABG och ablation.

För dig med

 • kranskärlssjukdom - hjärtinfarkt och kärlkramp
 • rytmrubbningar såsom förmaksflimmer
 • klaffel och blåsljud
 • hjärtsvikt
 • hjärtmuskelsjukdom - kardiomyopati
 • högt blodtryck
 • blodfettsrubbningar
 • behov av ställningstagande till blodförtunning - Waran och NOAK
 • behov av utredning för svimningar och hjärtklappning.

Lomma Hjärtmottagning erbjuder en fullfjädrad kardiologisk öppenvårdsverksamhet.

Dr Karim Abdulhadi är specialistläkare i internmedicin och kardiologi – hjärtspecialist. Han arbetar tillsammans med en sjuksköterska. Båda har mångårig yrkeserfarenhet av prevention och behandling av hjärt-kärlsjukdomar inom öppen- och slutenvård.

Hjärtutredningar

 • Ekokardiografi – ultraljudsundersökning av hjärtat
 • 24h blodtrycksmätning
 • 24h långtids EKG registrering – Holter
 • Arbetsprov – Arbets-EKG
 • Preoperativa bedömningar och riskbedömningar

Vid behov skickar Lomma Hjärtmottagning remiss för fördjupad undersökning.

Patientavgift

Kommer du med remiss kostar det 100 kr / besök. Patientavgiften i enlighet med Region Skånes besöksavgift för specialistvård. Frikort gäller.

Vårdavtal

Kardiolog Karim Abdulhadi verkar genom vårdavtal med genom Region Skåne Nationella taxan.

Intyg

Lomma Hjärtmottagning utfärdar

 • intyg till Transportstyrelsen
 • lagstiftad hjärthälsokontroll

Bokar du tid för intyg så bekostar du själv relevanta undersökningar och intyg.

Länk

Läs mer – Lomma Hjärtmottagning