Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Senior i Löddeköpinge

Vi vårdgivare på mottagningen och geriatriker i mobilt vårdteam finns för dig som senior. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill i samverkan med dig forma en individanpassad vård för din hälsa och livskvalitet.

Megafon

NU HAR HMC ÖPPNAT PÅ CENTER SYD I LÖDDEKÖPINGE!
Välkommen att ta rulltrappan upp till oss och kika på våra fantastiska lokaler. Vi finns en våning upp mitt emot entrén till ICA Maxi.
Du kan välja att lista dig direkt via BankID – klicka här.

Recept

Varje ny förskrivning och varje förnyelse av läkemedel är ett aktivt medicinsk ställningstagande av din läkare eller distriktssköterska.
– Alla förskrivning av läkemedel skall ske i enlighet med rekommendationer och riktlinjer från Region Skåne, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. HMC har en policy för receptförskrivning generellt och en vid förskrivning av beroendeframkallande läkemedel. 

Skånelistan

Region Skåne utarbetar årligen Skånelistan som beskriver vilka läkemedel vi ska använda i 1:a, 2:a och ibland 3:e hand vid vid allt från infektioner till kroniska sjukdomar. Skånelistan utgår ifrån ett gediget bakgrundsmaterial baserat på senaste forskningen och nationella riktlinjer och rekommendationer.
Vi följer dessa riktlinjer för ditt bästa – de är väl beprövade läkemedel och kostar minst för både dig och samhället.
Har du tidigare fått förskrivet läkemedel som inte är med på Skånelistan så kan vi i enlighet med Socialstyrelsen riktlinjer behöva byta läkemedel - då tar vi en diskussion med dig.

Förnya recept – via app

Du kan be om receptförnyelse via vår webbtjänst och app HMC online – välj Förnya Recept. Du får svara på några frågor och sedan går din förfrågan till din läkare eller en kollega som är i tjänst.
Du får meddelande i HMC online om de har frågor eller att receptet är förnyat. Vår ambition är att ditt ärendet ska vara handlagt inom 3 arbetsdagar.

Till HMC online

Förnya recept – via telefon

Ring vår växel Välj Vårdcentral (tonval 1), För receptförnyelse (tonval 2) och följ instruktionerna.

Ring HMC

Förnya recept från organspecialist

Tänk på att om du fått recept förskrivna från läkare knutna till specialistsjukvård och sjukhus så ska du förnya dessa mediciner hos den klinik eller mottagning som din specialistläkaren arbetar på.
Först när din organspecialist remitterar dig tillbaka till din vårdcentral så är det vi som tar ansvar för dina behov av att förnya recept. Innan du är återremitterad så har vi på din vårdcentral inte full kännedom om planeringen med olika läkemedel varför vi av patientsäkerhetsskäl inte kan förnya dina läkemedel.

Om generiska alternativ

Idag finns många läkemedelsföretag som levererar samma, av Läkemedelsverket godkända, kemiska substanser under liknande eller andra namn än de du är vana vid. De kallas generiska läkemedel.
Apoteket byter själva om inte vi vid förskrivningen ber att vi markerar att preparatet inte får bytas. Du får då själv stå för mellanskillnaden i pris mellan det läkemedel du önskar och det generiska alternativ som apoteket erbjuder.