Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Senior i Landskrona

Vi vårdgivare på mottagningen och geriatriker i mobilt vårdteam finns för dig som senior. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill i samverkan med dig forma en individanpassad vård för din hälsa och livskvalitet.

Så funkar HMC Seniorhälsa

HMC Seniorhälsa är HMC-koncernens eget mobila vårdteam som enbart arbetar för dig som senior med behov av hemsjukvård.

Väljer du HMC Seniorhälsa så ansvarar våra läkare specialiserade på äldres hälsa, geriatriker - äldreläkare för hela ditt behov av primärvård. Det kan vara aktuellt både för dig som bor på ett äldreboende / SÄBO eller bor hemma med hemsjukvård.
Det som händer rent praktiskt är att du får möjlighet att skriva in dig i HMC’s egna mobila vårdteam vilket innebär att läkarbesöken sker i ditt hem och inte på vårdcentralens mottagning. Du är fortfarande listad på din HMC vårdcentral men din seniorläkare tar över hela ansvaret och alla insatser.

Din äldreläkare arbetar i team med din distriktssköterska från hemsjukvården eller på ditt äldreboende. Vi har möjligheten att göra både akuta och planerade hembesök. Våra läkare från Seniorhälsa fokuserar enbart på arbetet med läkarstöd till äldreboenden och hemsjukvård och kan på så vis erbjuda en bättre kvalitet och tillgänglighet än vad som normalt sett är möjligt att erbjuda.

Inskrivning i mobilt vårdteam

För inskrivning i mobilt vårdteam ska minst fyra av kriterier nedan vara uppfyllda enligt Region Skånes riktlinjer:

  • tre eller fler kroniska diagnoser
  • inlagd på sjukhus tre gånger eller mer de senaste tolv månaderna
  • sex stående mediciner eller fler – exkl. ögondroppar, salvor etc.
  • klarar inte den personliga omvårdnaden
  • 75 år eller äldre
  • erhåller hemsjukvård

Läkarstöd till äldreboende

HMC har övergripande samarbete med ett drygt dussintal äldreboenden där vi har regelbundna ronder och ett mer övergripande ansvar för läkarstödet till boendet.