Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Senior i Landskrona

Vi vårdgivare på mottagningen och geriatriker i mobilt vårdteam finns för dig som senior. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och tjänster – vi samarbetar nära och vill i samverkan med dig forma en individanpassad vård för din hälsa och livskvalitet.

Hjärtmottagning

HMC samarbetar nära med Lomma Hjärtmottagning. Ett nytt initiativ i suterrängplanet till vår mottagning i Lomma Sjöstad.

HMC remitterar

Våra läkare på alla HMC-enheter remitterar dig för bedömning, behandling och uppföljning av nya symtom och besvär. Vi kan även remittera dig som behandlats för hjärtinfarkt eller genomgått kranskärlsingrepp - PCI, CABG och ablation.

För dig med

 • kranskärlssjukdom - hjärtinfarkt och kärlkramp
 • rytmrubbningar såsom förmaksflimmer
 • klaffel och blåsljud
 • hjärtsvikt
 • hjärtmuskelsjukdom - kardiomyopati
 • högt blodtryck
 • blodfettsrubbningar
 • behov av ställningstagande till blodförtunning - Waran och NOAK
 • behov av utredning för svimningar och hjärtklappning.

Lomma Hjärtmottagning erbjuder en fullfjädrad kardiologisk öppenvårdsverksamhet.

Dr Karim Abdulhadi är specialistläkare i internmedicin och kardiologi – hjärtspecialist. Han arbetar tillsammans med en sjuksköterska. Båda har mångårig yrkeserfarenhet av prevention och behandling av hjärt-kärlsjukdomar inom öppen- och slutenvård.

Hjärtutredningar

 • Ekokardiografi – ultraljudsundersökning av hjärtat
 • 24h blodtrycksmätning
 • 24h långtids EKG registrering – Holter
 • Arbetsprov – Arbets-EKG
 • Preoperativa bedömningar och riskbedömningar

Vid behov skickar Lomma Hjärtmottagning remiss för fördjupad undersökning.

Patientavgift

Kommer du med remiss kostar det 100 kr / besök. Patientavgiften i enlighet med Region Skånes besöksavgift för specialistvård. Frikort gäller.

Vårdavtal

Kardiolog Karim Abdulhadi verkar genom vårdavtal med genom Region Skåne Nationella taxan.

Intyg

Lomma Hjärtmottagning utfärdar

 • intyg till Transportstyrelsen
 • lagstiftad hjärthälsokontroll

Bokar du tid för intyg så bekostar du själv relevanta undersökningar och intyg.

Länk

Läs mer – Lomma Hjärtmottagning