Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

Fysioterapeut i Bjärred

Vi fysioterapeuter / sjukgymnaster och arbetsterapeuter hjälper dig med skador och besvär från rörelseapparaten. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra kompetenser och behandlingsmetoder – vi samarbetar nära våra läkare, sköterskor och psykologer och vill guida dig till en över tid god funktion och ett aktivt liv. 

Megafon

VI UPPDATERAR VÅR APP!
Någon gång under 22:a november stängs vår app HMC Online ner för nya ärenden. Vi återkommer med tid när vår nya app är i drift.
– Ber dig ringa vår växel om du har ärenden som inte kan vänta.
– Vid livshotande tillstånd ring 112.

Mindfulness

Mindfulness är en metod som används för att lära sig bättre hantera stress, oro och sömnsvårigheter. Mindfulness betyder sinnesnärvaro eller medveten närvaro. Du övar på att vara närvarande i det som sker medan det sker. Du observerar och utforskar med öppet, nyfiket, accepterande och icke-värderande sinne.

  • När – torsdagar kl 15.00-16.00
  • Var – på HMC vårdcentral i Lomma
  • Hur – du deltar i en mindre grupp om 3-4 personer

Remiss

Remitteras/bokas av vårdgivare.

Ta med

Eget liggunderlag och eventuellt en filt om du är frusen av dig.