Landskrona
UppSkrolla upp

Företagshälsa – Malmö

Megafon

HMC Challange

Under flera år har vi erbjudit HMC-Challenge med cirka 100 deltagare per gång. Projektets mål är att bidra till ökad hälsa och friska medarbetare. Konditionsnivån är betydelsefull utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv, den fysiska statusen påverkar arbetskapacitet och korttidssjukskrivningar.

De senaste åren har också samband mellan fysisk status och psykisk hälsa lyfts fram. Vårt mål är att motivera och nå hållbara förändringar som påverkar företag och individ positivt. Under HMC Challenge -2022  förbättrade deltagarna sin kondition med i genomsnitt 16 % och alla upplevde insatsen som mycket bra eller bra! HMC Challenge -2023 vänder sig därför till företag som är intresserade av att stärka sin organisation och samtidigt göra något väldigt kul och inspirerande. 

Projektet pågår under cirka 15 veckor och innehåller flera moment. Mätvärden registreras vid start och följs upp cirka 12 veckor efter ditt första besök. 

Tävlingsmoment 1 är kondition. Ditt värde mäts genom ett 8 minuter långt test på cykel, ett submaximalt konditionstest. Detta innebär låg ansträngningsgrad där din puls sätter ditt resultat. Deltagarna med lägst utgångsvärde (kondition) har störst potential att vinna. Detta eftersom vinnaren är det lag/individ som har förbättrat sin kondition mest i procent under tävlingsperioden på cirka 3 månader.

Tävlingsmoment 2 sker i app, genom att registrera dina aktiviteter under 8 veckor samlar du och ditt lag poäng. Utmaningar inom kost, träning och avspänning sker veckovis under perioden. I appen finns det möjlighet att chatta med din coach  och tillgång till digitala träningsupplägg anpassade efter din nuvarande status. 

Båda tävlingarna sker dels individuellt men också i lag om 3-5 deltagare. Tävla internt och mot andra företag. Du utför tester och mätningar vid det inledande mötet samt i slutet av projektet. Du får ta blodprover och göra ett cykeltest samt kontrollera blodtryck, kroppsfett, muskelmassa. Under projektet ges digitala föreläsningar med olika teman för att öka kunskap och skapa motivation till förändring. Du har under hela projektet också möjlighet till online coachning. Dina och lagets förbättringar mäts och sammanställs och ett vinnande lag utses. Företagets totala resultat rapporteras till arbetsplatsen. Inga individuella värden presenteras för arbetsgivaren, vi arbetar under tystnadsplikt. 

Skynda er innan platserna tar slut! Nästa start är i februari 2023.

Kontakta oss för mer info via mail på info@hmcforetagshalsa.se eller ring oss på 040-53 66 60 resp 0418-250 70.