Landskrona
UppSkrolla upp

Företagshälsa – Malmö

Megafon

Bly och kadmium

Arbete med bly och kadmium – Obligatorisk medicinsk kontroll

Regler om läkarundersökning och biologisk exponeringskontroll gäller arbete där bly,
oorganiska blyföreningar, blysalter av organiska syror eller blyhaltigt material hanteras så att
blyexponering kan förekomma.