Landskrona
UppSkrolla upp

Företagshälsa – Landskrona

Megafon

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete har många fördelar

Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens ansvar att skapa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall. Lagen säger att arbetet ska anpassas till individen och inte tvärtom.

Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet; tekniska, fysiska, organisatoriska, sociala och också arbetets innehåll. Arbetsplatsen utsätter dagligen människan för olika risker; mänskliga, tekniska och organisatoriska. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete med regelbundna riskbedömningar kan arbetsgivaren ta reda på varför ohälsa och olycksfall kan uppkomma i arbetet och också arbeta förebyggande.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapar förutsättningar för:

  • en säkrare arbetsplats med minskad risk för olyckor och ohälsa
  • en hälsosam och stärkande arbetsplats med ökad trivsel
  • en attraktivare arbetsplats – lättare att rekrytera och behålla personal
  • högre produktivitet – bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten
  • ansvarsfördelning
  • minskad risk för att någon åtalas för arbetsmiljöbrott

Våra kompetenser är experter på just sambandet mellan individen och arbetsmiljö och hjälper er gärna i ert SAM arbete.

Kontakta oss på info@hmcforetagshalsa eller 040-53 66 60 resp 0418-250 70