Landskrona
UppSkrolla upp

Företagshälsa – Landskrona

Megafon

VI UPPDATERAR VÅR APP!
Någon gång under 22:a november stängs vår app HMC Online ner för nya ärenden. Vi återkommer med tid när vår nya app är i drift.
– Ber dig ringa vår växel om du har ärenden som inte kan vänta.
– Vid livshotande tillstånd ring 112.

Nu öppnar HMC Företagshälsa även i Löddeköpinge. Välkommen till oss på Center Syd, mitt emot Ica Maxi.
Tfn: 040-53 66 60, info@hmcforetagshalsa.se

Arbetsmedicin och rehabilitering

Vårt team arbetar med att förbättra arbetsmiljön hos er. Detta främjar god hälsa, bra säkerhet och god utveckling hos er personal, vilket bidrar till en ökad lönsamhet. I rehabiliteringsarbete och i krissituationer är vi ert stöd.

Våra välutbildade företagssköterskors kompetens är en mycket viktig resurs inom arbetsmedicinen, de ansvarar och utför majoriteten av de arbetsmedicinska undersökningar vi erbjuder. Vid behov kopplas vår företagsläkare eller andra kompetenser in.

Våra insatser kan till exempel bestå av:

 •  Hjälp vid arbetsrelaterade skador och sjukdomar
 •  Förstadagsintyg
 •  Lagstadgade medicinska undersökningar
 •  Rehabiliteringsinsatser
 •  Aktivt deltagande i skydds-/arbetsmiljöronder.
 •  Hälsokonsultationer/stödsamtal
 •  Arbetsförmågebedömningar
 •  Drogtester
 •  Stöd vid sjukfrånvaro
 •  Hälsoundersökningar
 •  Nyanställningsundersökningar
 •  Hjälp vid akuta lindriga skador i arbetet
 •  Regelbundna sköterskebesök på ert företag