Bakgrundsbild
UppSkrolla upp

BVC i Lomma

Vi barnsjuksköterskor erbjuder förebyggande barnhälsovård och vaccinationer. Här läser du mer om hur det funkar hos oss, om våra tjänster och kompetenser – vi samarbetar nära våra barnmorskor och vår vårdcentral och och vill främja ditt barns och familjens långsiktiga hälsa.

TBE – fästingburen

Vi vaccinerar för TBE. TBE är en engelsk förkortning för tick borne encephalitis – fästingburen hjärninflammation. TBE orsakas av ett virus och är en zoonos vilket innebär att viruset kan spridas mellan djur och människor. Oftast sker det via fästingbett.

Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis får du två doser med 1–3 månaders mellanrum och sedan en ytterligare en dos 5-12 månader efter dos 2. Tala med din vaccinatör om vad som rekommenderas för dig.
– Boka tid för rådgivning och vaccination genom att kontakta HMC BVC. Du bekostar själv ditt vaccin.

Läs mer – Om TBE - Folkhälsomyndigheten

Läs mer – Om TBE vaccin - Folkhälsomyndigheten